گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1269
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم خوردن مغز استخوان حیوانات حلال گوشت

با سلام خوردن مغز استخوان حیوانات حلال گوشت چه حکمی دارد؟
بعضی از خانواده ها غذایی با استخوان گاو درست میکنند که بعد از پختن غذا مغز استخوان را درآورده و با بقیه مخلّفات میکوبند، خوردن آن چه حکمی دارد؟ با تشکر از زحمات شما
هوالعلیم
1 مکروه است.
2 مکروه است.