گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1270
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم خون موجود در تخم مرغ

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام خدمت حضرت آقا
لطفا در مورد مسائل مربوط به خون موجود در تخم مرغ توضیحات لازم را عنایت فرمایید.

خداوند بر توفیقات شما بیفزاید.
هوالعلیم.
چنانچه خون در تخم مرغ منتشر نشده باشد، میتوان همان قسمت را برداشت و باقی را استفاده نمود.