گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1271
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم گوشت فيله كوسه

با سلام
من جديداً در يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي معتبر بزرگ در تهران بسته اي با عنوان فيله گوشت كوسه ماهي ديدم و روي اين بسته بر چسب حلال خورده بود با توجه به اين كه شركت حلال بنا بر فقه اهل سنت مي باشد آيا خوردن اين گوشت حلال است؟
هوالعلیم
گوشت کوسه حرام است.