گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1273
تاریخ ثبت 1439/02/15
خوردن آبجو بنا بر دستور پزشك

سلام علیکم بنده به سنگ کلیه شدید دچار هستم و دکترها به من اجازه روزه گرفتن نمی دهند و خوردن آبجو الکل دار را تجویز نموده اند و من با ماالشعیر شروع بدرمان کردم و لیکن افاقه نکرد و دکترها تاکید بر ابجو الکل دار برای درمان میکنند لطفا" مرا راهنمایی بفرمایید التماس دعا
هو العلیم
چنانچه پزشک متخصص تشخیص چنین داروئی را بدهد می توان بدان عمل نمود.