گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1274
تاریخ ثبت 1439/02/15
خوردن غذا در رستورانهای ارمنی

سلام علیکم: آیا غذا خوردن در رستورانهایی که متصدیان آنها ارمنی هستند و همچنین خرید شیرینی از قنادیهای آنها چه حکمی دارد؟
هو العالم
از نظر ظاهر شرع پاک است و اشکالی ندارد، البته بهتر است انسان حتی المقدور اجتناب ورزد.