گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1275
تاریخ ثبت 1439/02/15
خوردن ماهي

با عرض سلام ایا خوردن ماهی در کشورهای غربی جایز می باشد
هو العالم چنانچه ماهی فلس دار باشد اشکالی ندارد
.