گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1278
تاریخ ثبت 1439/02/15
پرداخت دیه

سلام شخصی در اثر تصادف فوت کرده است و ان مرحوم دارای یک فرزند پسر 16 ساله میباشد و ان مرحوم قبل از فوت دیه ای هم به گردن داشت که آن هم پرداخت نکرده بود در حال حاضر خواهر آن مرحوم در صدد جلوگیری از رسیدن دیه به فرزند ان مرحوم میاشد تا در نوبت اول دیه شخصی که توسط آن مرحوم به رحمت پروردگار الهی رفته بود رسیده شود آیا بر گردن خواهر آن مرحوم حق الناسی خواهد بود ؟
البته رای دادگاه بستن راه بیمه و مانع شدن از رسیدن دیه لازمه به فرزند آن مرحوم میباشد
هوالعلیم.
دیه به فرزند میرسد.