گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1284
تاریخ ثبت 1439/02/15
عقيقه فرزند

با سلام و احترام خدمت آیه اللَه طهراني در خصوص عقيقه فرزندم سؤالي داشتم با توجه به اينكه منزل ما بسيار كوچك است و امكان مهماني براي عقيقه را نداريم براي عقيقه كردن دخترم كه 8 سال دارد آيا مي توانيم گوسفند را كشته دعاي عقيقه را بخوانيم و گوشتش را به صورت خام به فقرا خيرات دهيم يا حتما بايد مهماني دهيم؟ اينكه مي گويند بايد تمامي استخوانها را خاك كنيم منافاتي با خيرات كردن گوشت ندارد (چونكه گوشت خام را نمي شود از استخوان جدا كرد)
هوالعلیم
اشکالی ندارد.