گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1285
تاریخ ثبت 1439/02/15
عقیقه

با سلام خدمت اقای سید محمد محسن حسینی طهرانی پسری دارم پنج ساله که تا کنون او را عقیقه نکرده ایم وهر زمان که به همسرم میگویم ناراحت شده ومیگوید الان پول ندارم و من هم تصمیم گرفتم طبق دستور شما دیگر روی این قضیه پافشاری نکنم حال ایا عقیقه فرزند تا هفت سال واجب است ؟ واگر بنده مالی را داشته باشم و فرزندم رابدون اینکه همسرم بفهمد عقیقه کنم اشکال دارد؟
هو العلیم
عقیقه مستحب است و هر یک از طرفین پدر و مادر یا حتی شخص ثالثی برای فردی انجام دهد اشکالی ندارد.