گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1286
تاریخ ثبت 1439/02/15
عقیقه

سلام بر اثر بی توجهی باعث شدم گوشت عقیقه پدر و مادر شخص بخورند، تکلیف چیست؟
هوالعلیم
ایرادی ندارد