گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1288
تاریخ ثبت 1439/02/15
کشتن حشرات و حیوانات موذی

بسمه تعالي
با عرض سلام.
1) كشتن موجوداتي مانند سوسك پشه مگس و يا مارمولك در حريم خانه و يا حياط ساختمان چه حكمي دارد؟
2) آيا كشتن ساير موجودات در خانه كه باعث تشويش ذهن اهل منزل مي گردد بلا مانع است؟
هوالعلیم.
1ـ اشکال ندارد.
2ـ مورد را مشخص نمائید.