گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1289
تاریخ ثبت 1439/02/15
کشتن حیوان مزاحم

با سلام و عرض خسته نباشید
میخواهم بدانم حکم کشتن حیوانی مانند گربه که به حیوانات خانگی حمله میکند چیست ! در واقع گربه ای به حیوانات خانگی بنده ( خرگوشها ) حمله کرده و یکی از آنها را با خود برده ! با توجه به این قضیه آیا کشتن این گربه اشکال شرعی دارد ؟
با توجه به اینکه در ماه حرام هم قرار داریم چگونه میتوانم مشکل را رفع کنم !
هوالعلیم
حرام است.
و نگهداشتن خرگوش در منزل خوب نیست.