گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1291
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا جریمه دیر کرد لیزینگ ربا محسوب می شود؟

به نام خدا
از لیزینگ ایران خودرو وام خودرو دریافت کردم و در سر رسید مبلغ معین شده را پرداخت کرده ام ولی در فاصله ی پرداخت فیش ها تاخیراتی انجام شده. شرکت برای این تاخیرات جریمه ی دیرکرد می خواهد . آیا این جریمه ی دیرکرد ربا نیست؟
هوالعلیم
بلی ربا است.