گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1294
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم بهره وام های 4 درصد

با سلام خدمت حضرت استاد طهرانی سؤال بنده این می باشد که حکم دریافت وام از برخی صندوق ها مثل صندوق مهر رضا که با عنوان کارمزد یا سود 4 درصد به متقاضیان پرداخت می شود چگونه است؟ آیا این میزان معادل با افت ارزش پول میتواند باشد یا خیر؟ با تشکر.
هوالعلیم
تشخیص افت ارزش پول با اهل خبره است.