گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1295
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم دیر کرد اقساط توسط بانک

سلام علیکم
باتوجه به سؤالی که قبلا شده بود آیا دریافت دیرکرد اقساط توسط بانکها شرعا جایز میباشد.
هو العالم
خیر