گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1296
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم سود سپرده گذاری

سلام عليكم آيا سود گرفتن ماهانه ازبانك هاي دولتي كه بصورت سپرده گذاري پنج ساله ميباشد ودرصد مشخصي دارد صحيح است؟
هوالعلیم
باید توجّه کرد که سپرده به چه عنوانی و در تحت چه معامله ای قرار داده می شود.