گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1299
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم صندوق پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمـت اللَه.از حضور جنابعالی تقاضادارم حکم مسئله زیر را بفرمائید:
حسابی به نام پس انداز مسکن جوانان در بانک مسکن موجود است که با افتتاح آن و مبلغ واریزی به مقدار 15000تومان تا85000در ماه و پس انداز آن در 5 الی 15 سال آینده و متناسب با نحوه پس انداز :بانک خود را مکلف به پرداخت وام مینماید.سؤال این است که آیا میتوان این پرداخت وام را نوعی امتیاز از طرف بانک به دلیل این نوع کارکرد و پس انداز در نظر گرفت و این وام را برای خرید مسکن دریافت نمود. در صورتیکه از این حساب برای پس انداز استفاده کرده ودریافت و پرداخت بر حسب نیاز از این حساب داشته باشیم حکم دریافت وام آن چگونه است آیا اشکال شرعی دارد؟
هوالعلیم
شرط بقاء سرمایه تا مدت مذکور به معنای استفاده بانک از این مبلغ در این مدت است که این خود ربا محسوب می شود . مگر اینکه مدت زمان پرداخت واماز نظر ارزشی پولی به میزان استفاده بانک یکسان باشد.