گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 13
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرائت قرآن توسط تلفن همراه

سلام علیکم ، اخیرا نرم افزار های متون قرآن بر روی تلفنهای همراه عرضه گردیده است. حال آیا قراءت قران از روی موبایل موجب بی احترامی به قران نمی شود. همچنین آیا می توانیم قبل از خواب البته به صورت خوابیده ار روی موبایل قرآن بخوانیم. با تشکر فراوان
هوالعالم اشکالی ندارد.