گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1302
تاریخ ثبت 1439/02/15
سود حساب سپرده کوتاه مدت بانک و وام بانکی

بنام خدا
سلام علیکم
احتراما به عرض میرسانم اینجانب در سازمانی اشتغال دارم که حقوقمان را در حساب سپرده کوتاه مدت واریز مینماید و یا در دستگاه ATM سود مختصری توسط بانک بصورت ماهیانه واریز میشود. آیا این سود حرام است ؟آیا باید تمام آن سود را به مستحق داد و وارد بقیه پول خود نگردد؟
درصورتیکه جهت خرید مسکن از وام بانک مسکن 18 میلیونی استفاده کنیم و یا برای ساخت مسکن ودیعه یکساله 7 میلیونی گذاشته تا 30 میلیون وام ساخت دریافت کنیم آیا اشکال شرعی دارد؟
ازطریق اداره ما را به بانک معرفی و به ما وامهایی با سود کم به نام وام خرید کالا یا جعاله میدهند اگر قبلا ازاین وامها استفاده کرده باشیم تکلیف چیست؟ آیا ازاین به بعد هم اگر معرفی شویم میتوانیم استفاده کنیم؟
خواهشمنداست راهنمایی فرمایید. باتشکر
هو العلیم
البته این مورد اگر به میزان افت ارزش سپرده باشد اشکالی ندارد، و لی در هر حال بهتراست خود مصرف نکرده و به فقیر بدهید.