گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1303
تاریخ ثبت 1439/02/15
سودسپرده

با سلام.میخواهم حقوقم را در بانک به صورت سپرده کوتاه مدت بگذارم .میخواستم حکم سپرده کوتاه مدت وبلند مدت را بدانم .آیا سود سپرده بانک حلال است یا حرام؟
هوالعلیم
چنانچه سود حاصل به اندازه تنزّل ارزش پول است اشکالی ندارد .