گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1306
تاریخ ثبت 1439/02/15
كارمزد بانك ها، ميزان شرع در افت ارزش پول

بسم االه الرحمن الرحيم
با عرض سلام و احترام خدمت حضرت آيت اللَه طهراني 1 مبلغي كه بانكها به عنوان كارمزد (برابر درصدي از ميزان وام ،كه در بدو امر و قبل از پرداخت وام، از مبلغ وام شخص وام گيرنده كسر ميگردد) اخذ مي نمايند چه حكمي دارد؟ 2 در پاسخ هاي حضرتعالي در خصوص ملاك مجاز بودن اخذ وام از موسسات مالي بحث مقايسه سود وام با ميزان افت ارزش پول مطرح شده است. آيا در شرع مقدّس ملاك و معياري براي محاسبه ميزان ارزش پول مطرح شده است (به چه نحو)، يا اينكه بايستي موارد بر اساس علم اقتصاد روز محاسبه شود. با احترام
هوالعلیم
چنانچه بارها عرض کرده ام سودی که از اُفت ارزش مالی پول بر وام تعلّق می گیرد سود به حساب نمی آید و این میزان را می توان به راحتی از کسبه و اهل بازار و ادارات سؤال نمود.