گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1307
تاریخ ثبت 1439/02/15
میزان افت ارزش پول

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام خدمت حضرت آیت اللَه سید محسن حسینی طهرانی
میخواستم بدانم افت ارزش پولی کشور به چه میزان هست؟ آیا این افت . همان تورمی است که به صورت درصدی اعلام میشود؟
هوالعلیم
بله همان تورم است.