گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1308
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام

سلام عليكم، اينكه در سئوال معامله صوري و گرفتن وام كه آيا اين ربا تلقي مي شود، فرموديد اين مسئله كلاه شرعي است. در اين مورد فاكتورهايي به دروغ داده شده و وام گرفته شده است. آيا پولي هم كه گرفته شده است، ربا مي باشد؟ يا تورم بازار نيز بايستي ملاك در نظر گرفته شود؟
هوالعلیم
تورّم نیز ملاک است.