گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1309
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام روزه

با عرض سلام
نظر جناب عالی در مورد اماله (آب) در مورد کسی که در ماه رمضان روزه میباشد
اگر اطلاع ازحکم نداشته باشد؟
اگر دچار یبوست ودرد شکم شود بطوری که روزه گرفتن برای او سخت شود؟
هوالعلیم
1 اگر اطلاع نداشته باشید اشکالی ندارد.
2 باید آن روز را قضا کند.