گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1311
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام روزه بیماران کلیوی

سلام من کلیه ام شن ساز است بارها شن دفع کرده ام و الان هم شن کلیه دارم تکلیف روزه ام چه میشود ؟
هوالعلیم
روزه بر شما واجب نیست باید به إزاء هر روز یک غذا به فقیر بدهید.