گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1312
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام روزۀ بیماران

سلام کسی که به دلیل غلظت خون سابقه سکته دارد میتواند روزه بگیرد؟ فقط آب بیاشامد! شنیده ام جدیدا بعضی از مراجع راهکاری برای این افراد گذاشته اند
هوالعلیم
روزه با خوردن آب باطل می شود.