گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1313
تاریخ ثبت 1439/02/15
استمناء

با عرض سلام چگونه میتوان تشخیص داد که انسات مرتکب استمنا شده یعنی اینکه آیا تنها با خارج شدن آب از آلت انسان روزه باطل میشود یا بدن باید حتما سست شود البته خیلی شرمنده ام جون متاسفانه نمیتوان چنین سؤالی را حضورا پرسید!
هوالعلیم
با خروج مایع غسل واجب می شود.