گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1315
تاریخ ثبت 1439/02/15
افطار روزه متسحبی

باعرض سلام خدمت شما استاد گرامی
آیا در ماه رجب اگر کسی بخواهدروزه مارا افطارکند آیا بهتر است که روزه مستحبی خود را افطار کنیم یا گرفتن روزه در این ماه ارجح است، چون وقتی کسی شرایط روزه برایش فراهم است غالبا بقیه کسانی که روزه نمی گیرند قصد افطار کردن اورا دارند و میگویند: 1)واجب نیست؟ 2)حضرت علامه هم روزه شاگردانشان را افطار میکردند؟ از راهنمایی شما متشکرم
هوالعلیم
بهتر است در ماه رجب روزه مستحبی گرفته شود و بنده به خاطر ندارم که مرحوم علّامه طهرانی افطار کرده باشند.