گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1317
تاریخ ثبت 1439/02/15
آغاز زمان امساک روزه

سلام علیکم خدمت سرور مکرم آقای حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی.....
1.شما فرموده بودید که میشود 5دقیقه از ابتدای اذان صبح هم میشود نماز خواند هم سحری خورد لطفا این مسئله را برای حقیر توضیح بفرمایید آخه از بچگی به ما گفتند وقتی اذان صبح دادند نباید چیزی خورد.
2.آیا پوشیدن لباس هندی برای بانوان در مجالس اشکال دارد یعنی آیا لباس هندی مثل کراوات تشبه به کفار است وآیا حرام است؟در مورد شلوار لی چه طور؟
3.آیا انسان میتواند خمس مالش را به فقیری بدهد؟
با تشکر از زحمات شما التماس دعا
هوالعلیم
1 بنده عرض کردم یک یا دو دقیقه نه پنج دقیقه
2 اگر مانند کراوات باشد حرام است و الا خیر
3 خیر از پیش خود نمی تواند.