گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1319
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا بادگلو روزه را باطل می کند؟

سلام علیکم ضمن عرض احترام خدمت استادگرامی سؤالی در رابطه با روزه داشتم:
اکر شخصی درحال روزه در ماه مبارک دچار باد گلو شود و غذا به گلویش برسد (نه به فضای دهان) و او فکر میکرده که خوردن این غذا بلامانع است و غذا را خورده باشد آیا علاوه بر قضا، کفاره هم لازم است؟ میزان کفاره چقدراست؟
هوالعلیم
روزه اش صحیح است و نیاز به قضاء ندارد.