گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1323
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا نیت آب خوردن باعث بطلان روزه می شود؟

آیا من که روزه هستم نیت می کنم که آب بخورم ولی نمی خورم ایا روزه من باطل است یا نه لطفا کمی در این مورد توضیح دهید ممنون از شما
هوالعلیم.
روزه باطل میشود، ولی تا غروب نباید مُفطِر به جای آورد.