گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1324
تاریخ ثبت 1439/02/15
بیماری کولیت اولستروز و روزه

سلام علیکم 1 آیا گرفتن روزه درماه رمضان برای کسیکه بیماری کولیت اولستروز (التهاب و زخم روده) دارد واجب است؟
2 با توجه به مادام العمر بودن این بیماری، قضای روزه های نگرفته چگونه است؟ گفتنی است روزانه باید چندین قرص جهت کنترل بیماری مصرف شود.
با توجه به اینکه پزشکان درمورد روزه گرفتن یا نگرفتن جواب روشن و قطعی نمیدهند، لطفا مرا راهنمایی کنید. التماس دعا
هوالعلیم
1 طبق دستور پزشک باید عمل نمود.
2 به جای قضاء روزه باید کفّاره داد.