گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1329
تاریخ ثبت 1439/02/15
چگونگی گرفتن 60 روز کفاره روزه

سلام علیکم خدمت سرور معظم از خدمت جنابعالی سؤال داشتم که نظر معظم له در مورد چگونگی اعاده کفاره روزه که 60 روز می باشد چیست،آیا باید 31 روز آن پشت سرهم باشد یا این مطلب الزامی نیست؟ با تشکر
هوالعلیم
بلی باید سی و یک روز آن به ترتیب باشد.