گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1330
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم افطار روزه قضاء در بعد از ظهر

سلام عليكم، قضاي روزه را مي توان با وسعت وقت در بعد از ظهر افطار كرد؟
هوالعلیم
خیر