گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1331
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم روزه در شهرهای بزرگ

سلام عليكم، فردي كه منزل او در شرق تهران است، اگر به غرب تهران مثلاً فرودگاه مهرآباد برود و سپس از كمربندي نواب به شهر ري برود، آيا روزه او دچار اشكال مي گردد؟
هوالعلیم
خیر