گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1339
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان امساک در صوم

سلام علیکم آیا وقت امساک از خوردن و آشامیدن اذان صبح می باشد یا وقت آن فرق می کند؟ با توجه به آیات قرآن و روایات
هو العالم تقریباً در همان حدّ اذان صبح است. یعنی قطعاً قبل از اذان نیست و نیاز نیست که انسان قبل از اذان احتیاط کند و دست از غذا بردارد.