گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1341
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان امساک روزه در هنگام سحر

سلام عليكم و رحمه اللَه
در خصوص خوردن سحري تا چه زماني وقت داريم؟ آيا شروع اذان براي اين موضوع خط قرمز بوده و آيا حكم آن براي روزه مستحبي و واجب يكسان مي باشد؟
هوالعلیم
در وقت اذان بهتر است انسان امساک کند و حکم روزه واجب و مستحب یکی است.