گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1342
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان سحری خوردن و نماز صبح

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم از قول شما نقل شده كه فرموديد نماز صبح را ميشود در موقع اذان صبح خواند ولي سحري را تا 5 دقيقه بعد از ابتداي اذان صبح ميشود خورد. آيا اين مطلب صحيح و طبق نظر شما ميباشد؟ باتشکرفراوان.
هوالعلیم
بلی همینطور است.