گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1346
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم اطلاع از احكام شرعي

بسم اللَه الرحمن الرحيم
با عرض سلام و احترام خدمت حضرت آيت اللَه حسيني طهراني
چنانچه فردي در دوره اي از زندگي خود به وظايف شرعي اش آگاه نباشد، مثلا اينكه نداند در صورت شكستن روزه با فعل حرام، كفاره جمع بر گردن اوست، وظيفه اين فرد پس از اطلاع از احكام شرعي در قبال كفارات و ... كه بر ذمه اوست چه خواهد بود؟
و اينكه، آيا نوع علت عدم اطلاع او از احكام شرعي (كاهلي در پي گيري موارد، عدم داشتن راهنماي مناسب در زندگي و ...) در وظيفه او پس از آگاه شدنش نقشي خواهد داشت؟ با احترام و تشكر
هوالعلیم
میزان، اطّلاع و معرفت افراد به احکام است و چنین اشخاصی مشمول عفو و رحمت خداوند قرار می گیرند و در این صورت فقط قضای روزه را بجای آورند.