گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1347
تاریخ ثبت 1439/02/15
قضاء روزه

با عرض سلام خدمت حضرت ایت اللَه طهرانی
نظر جنابعالی در مورد روزه هایی که بابت حاملگی وشیردهی نگرفته ایم ایاباید قضای ان رادروقت دیگر بگیرم واگردر طول یکسال تمام نشد اشکالی ندارد؟
هوالعلیم
باید قضاء کرد حتی در سالهای آینده.