گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1349
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفّاره روزه

با سلام و خسته نباشید اینجانب حدود 10 ماه روزه قضا که بدون دلیل (نداشتن آگاهی در مورد مسائل دینی و احکام) دارم. اکنون توانایی مالی و جسمی را برای کفاره و گرفتن روزه ندارم. اما با این حال بعضی روزها را روزه می گیرم ولی تعداد روزها به حد نصاب نمی رسد. لطفا در این مورد مرا راهنمایی کنید. با تشکر
هوالعلیم
به هر مقدار که می توانید قضاء کنید.