گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1352
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفاره روزه

با سلام خدمت حضرت آیت اللَه حاج محمد محسن طهرانی
اگر شخص روزه دار در ماه مبارک رمضان نعوذ باللَه قصد انجام استمناء بکند ولی قبل از انجام آن با آب مثلا افطار کند و پس از آن استمناء کند کفاره روزه او به چه نحوی است؟تخییر است یا جمع؟
با تشکر
هوالعلیم
اگر به قصد انجام فعل حرام روزه را با آب بشکند کفّارۀ جمع باید بدهد اما اگر ابتدا با آب روزه را شکست و بعداً اقدام به امر قبیح نمود فقط کفاره تخییر بر عهدۀ او خواهد بود.