گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1358
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت روزه در کشورهایی که طول روز از شب بسیار بیشتر است.

سلام :
آیا کسانی که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند که معمولا کشور های مذکور با روزهای طولانی اند یعنی اذان صبح را ساعت 3:56 و اذان مغرب را ساعت 8:42 می دهد باید مثل ما که از اذان صبح تا مغرب روزه بگیرد یا نه به گفته بعضی ها مجتهدین برای انها برنامه ای درست می کنند ؟ تشکر
هو العلیم
برای او روزه از اذان صبح تا غروب است.