گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1359
تاریخ ثبت 1439/02/15
مبطلات روزه

آیا عطر و ادکلن روزه را باطل می کند؟؟
هوالعلیم
خیر