گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1361
تاریخ ثبت 1439/02/15
مسواك

در ماه مبارک رمضان حکم مسواک زدن بعد از اذان صبح چیست؟
هو العالم اشکالی ندارد.