گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1366
تاریخ ثبت 1439/02/15
وضعیت روزه فرد بیمار

سلام عليكم، اگر فرد بيماري، مريضي وي تا دو سال ديگر ادامه يابد، آيا قضاي روزه ماه رمضان قبل تا آخر عمر او هر موقع خوب شد، واجب است كه بجاي آورد؟
هوالعلیم
آری