گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1367
تاریخ ثبت 1439/02/15
وقت افطار روزه

با سلام خدمت حضرت آقا
آیا این درست است که با غروب آفتاب می شود روزه را باز کرد؟
من چند باری موقع غروب آفتاب روزه ام را باز کردم چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
آری