گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1372
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت اثبات هلال اول ماه

سلام علیکم.در هنگام اختلاف بین مراجع در تعیین اول ماه قمری مثل اول ماه رمضان ویا عید فطر چگونه عمل کنیم؟چطور از نظر جنابعالی مطلع شویم؟
هوالعلیم
پیدایش اوّل ماه باید برای خود شما ثابت شود.