گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1374
تاریخ ثبت 1439/02/15
صدقه

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
اگر كسي بخواهد روزانه صدقه بدهد، زمان آن از غروب تا غروب است؟(مثلا از غروب شب جمعه تا غروب شب شنبه؟)
باتشکر فراوان.
هو العلیم
هر وقت صدقه دهد خوب است.