گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1375
تاریخ ثبت 1439/02/15
طريق صحيح صدقه دادن

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
خواهشمند است، طريقه صحيح صدقه دادن را براي فردي كه قصد دارد روزانه براي خود و افراد خانواده خود صدقه كنار بگذارد را بيان فرمائيد. آيا هر روز مي بايست يك مبلغي كنار گذاشته شود و يا اين امكان وجود دارد كه انسان نيت كند فلان مقدار را روزانه به جهت صدقه در نظر مي گيرم و به صورت بدهكار جمع اين مبلغ را در اول ماه پرداخت نمايد. مزاحمت بنده را عفو فرمائيد. التماس دعا
هوالعلیم.
هر دو طریق خوب است.